NYHET

Ny valideringsmodell för Skötsel och förvaltning av utemiljö

En ny valideringsmodell (OCN-metoden) för skötsel och förvaltning av utemiljö håller på att implementeras av TCYK. Målet är att bättre fånga in de som kommer in i yrket utan någon utbildning. Det är också ett sätt för branschens parter att säkerställa schyssta arbetsvillkor.

20 september 2019
Foto: Fredrik Persson

För alla företag och förvaltningar som arbetar med att sköta och förvalta utemiljöer, är det brist på utbildad arbetskraft. Samtidigt står många människor utanför arbetsmarknaden, inte minst många nyanlända människor, som kan gå in och göra ett bra jobb om de bara får chansen att komma in i yrket.

Det är därför TCYK utvecklar sina valideringsmetoder för att kunna fånga in människor i branschen och fortbilda dessa personer på arbetsplatserna mot det tydliga målet att till slut nå kompetensen som anges i TCYK:s yrkesbevis 1 – Skötsel och förvaltning av utemiljö. Totalt finns 13 olika yrkesbevis.

Genom att identifiera och bekräfta yrkeskunskaper även inom de yrken som Upphandlingsmyndigheten kallar icke kvalificerat arbete, vill man höja statusen och göra det lättare för beställare att ställa relevanta krav vid upphandlingar.
Läs mer om yrkesbevisen

Lena Andersson
Förhandlare