NYHET - PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR

Privat färd ingen arbetsskada - avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen

Ett olycksfall som inträffar på lunchen på den normala färdvägen till och från arbetet är inte en arbetsskada om syftet med färden varit av privat natur, har Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fastställt i en dom.

14 januari 2019
Foto: Unsplash

Därmed nekas en rektor livränta efter att ha skadat sig i en cykelolycka när hon var på väg hem för att ta hand om sin dotter.

Olycksfall som inträffar på den vanliga färdvägen mellan hemmet och arbetsplatsen har sedan länge omfattats av arbetsskadeförsäkringen, men det innebär inte att alla olycksfall på den vanliga färdvägen omfattas, utan det krävs också ett orsakssamband mellan färden och arbetet.

Rektorn hade ansökt om livränta från arbetsskadeförsäkringen då vissa besvär från olyckan inte gav med sig. Försäkringskassan avslog ansökan. Även förvaltningsrätten avslog men kammarrätten biföll rektorns överklagan. Nu har alltså HFD fastställt att olyckan inte omfattas av arbetsskadeförsäkringen eftersom syftet med rektorns cykeltur var att åka hem och ta hand om dottern, vilket rör hennes privata förhållanden, inte hennes arbete.

Mål nr. 201-17
Läs hela domen i Högsta Förvaltningsdomstolen