NYHET - ARBETSTID

Schemalägg året för bättre effektivitet

Allsvenskans tränare samlades för sin årliga kick off på Clarion hotell Arlandas entréplan den 19 mars, men för gröna arbetsgivare hände något viktigare på högsta våningen. HR-nätverket hade sin första träff för året.

27 mars 2019
Foto: Fredrik Persson

Den här dagen var det medlemsföretag från hela Sverige och från så olika branscher som djurparker, golf och skogsavverkning som deltog. Mellan föredragen kunde den stora publiken njuta se hur flygplan lyfte och landade, medan de diskuterade hr-frågor med varandra.

Gröna arbetsgivares rådgivare Lena Andersson och Ann-Soffie Perrin berättade om vikten av schemalagd arbetstid och varför företagen måste jobba med det. Ett exempel på hur schemaläggningen kan effektiviseras är årsarbetstid, vilket var temat dagens tema. För flera av medlemsföretagen är arbetsbördan helt beroende av årstid och då kan just årsarbetstid förenkla mycket.

En som redan gjort omställningen en gång är Patrik Skoog, som i dag är klubbchef på Sollentuna golfklubb. Under sina år i samma roll på Partille GK utanför Göteborg, gjorde han och personalen skiftet till årsarbetstid.

Den här dagen var han inbjuden att berätta om sina erfarenheter och lyfte upp de hinder som fanns men gav också en bild av hur förändringen gav effektivitetsvinster i det dagliga arbetet. Ett exempel på det var planeringen av den dagliga banskötseln, som de gemensamt satte upp planer för, vilket i sin tur gav det dagliga arbetet tydligare struktur. Under omställningen fick han hjälp av vår förhandlare Lena Andersson.

För i början kan det kännas som en övermäktig uppgift. Det var ingen dans på rosor för Patrik, schemaläggningen var en del som tog mycket kraft, men när det väl satte sig var fördelarna stora.
Första året är jättebökigt. Man tycker att man har gått igenom förhandlingen med facket och kommit överens med personalen, och tänker, "Yes, nu är vi igång". Och sen kommer man igång med schemaläggningen, berättade Patrik Skoog.

Och schemaläggningen är en stor del i omställningen. Patriks vardag blev lättare när Gröna arbetsgivares schemaläggningsprogram kom. Och för det företag som går över till årsarbetstid i dag kan det underlätta mycket.

Flera nya deltagare tyckte att HR-nätverket var givande, men sa också att de gärna skulle ha haft mer tid att ställa frågor utifrån sina egna erfarenheter. Eftersom företagens verksamheter skiljer sig åt går det inte rakt av att kopiera tillvägagångssättet som presenterades av Patrik Skoog. Alla har inte samma kollektivavtal, och kan därför fungera olika, men den som vill ställa om kan kontakta oss så hjälper vi er.

Under dagens var det även en genomgång av senaste nytt på det arbetsrättsliga området med Gröna arbetsgivares chefsjurist Bengt Johansson.

Lena Andersson
Förhandlare
Ann-Soffie Perrin
Förhandlare