NYHET - ARBETSGIVARSTÖD

Vad händer om anställda inte kan ta sig till jobbet p.g.a. snöstorm?

I helgen drog snöoväder in över delar av Sverige och ställde till stora problem. Vad gäller när bilen är begravd under drivor av snö, kollektivtrafiken inte fungerar normalt, och SMHI varnar för att ge sig ut i trafiken? Vi guidar dig i rollen som arbetsgivare.

4 februari 2019
Foto:

En grundregel är att anställningsavtalet innebär att arbetstagaren ansvarar för att ta sig till jobbet och vara beredd att fullgöra sitt arbete. Hur den anställda tar sig till jobbet är upp till arbetstagaren och på sin egen bekostnad. Om exempelvis bussen inte går kan den anställda inte ta taxi och lämna kvittot till arbetstagaren.

Lön är ersättning för utfört arbete och är den anställda förhindrad att ta sig till arbetet på grund av till exempel snökaos, strejk i kollektivtrafiken eller av vilken anledning som helst som inte beror på arbetsgivaren kan arbetsgivaren göra tjänstledighetsavdrag.

Kommunerna ansvarar för barnomsorgen. Om skolan stänger och barnen är för små för att kunna vara hemma själva är det kommunens ansvar att hitta en alternativ plats. Stannar någon hemma har arbetsgivaren ingen skyldighet att betala lön.

Däremot kan frånvaro på grund av naturhinder eller dylikt aldrig bli att betrakta som olovlig frånvaro eller utgöra saklig grund för uppsägning. Uppsägning på grund av personliga skäl kan det först vara om det upprepats till följd av slarv av den anställda. I det normala umgänget mellan arbetsgivare och anställda hör att man kontaktar arbetsgivaren om man av något skäl är förhindrad att ta sig till arbetet.

Den anställda kan givetvis ansöka om ledighet, men huvudregeln är att all ledighet ska vara planerad. Det är förstås en fråga om policy hos varje företag hur man vill hantera ett oväder och i dialog hitta en lösning som fungerar för bägge parter. Fast rättsläget är klart.

Läs mer frågor och svar här!