NYHET - NÄRINGSPOLITIK

Svag äganderätt är inte bara ett grönt problem

Den 13 mars var Gröna arbetsgivare i riksdagen där vi tillsammans med Trä- och Möbelföretagen (TMF) och riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) bjudit in till seminarium om äganderätten.

13 mars 2019

 LRF berättade om skogsägarnas oro att skogen blir värdelös när myndigheterna gör inskränkningar i äganderätten utan att rätt ersättning betalas. 

Deltog gjorde också representanter från Tv-branschens Samarbetskommitté, möbelkoncernen Flokk och Läkemedelsindustriföreningen. I deras fall handlar det om fildelning, designstöld och fejk-mediciner som leder till miljarder i förlorade intäkter och stora samhällsproblem både vad gäller arbetsmiljö och i vissa fall livsfara.

Problemen skiljer sig åt, men gemensamt för alla branscherna är att det kostar stora summor pengar och att skyddet måste stärkas.

I de gröna arbetsgivarnas fall handlar det om akuta ärenden, som ersättningen för fjällnära skog. Men det handlar också om att skapa en större kunskap om problemen i ett längre perspektiv.

- Äganderätten är inte bara en lagfart på ett papper, utan det är möjligheten att förfoga över det man äger. Den skyddas av Europakonventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, av grundlagen och en ansvarsfull myndighetsutövning, sa Sven-Erik Hammar, ordförande för LRF skogsägarna.

Han menar att det brister i lagstiftningsförfarandet, men att de riktigt stora bristerna finns i myndighetsutövningen.

- Fler och fler detaljstyrande regler som vi har sett på slutet leder till mindre och mindre egen beslutsförhet och handlingsutrymmet minskar, och därmed äganderätten.

Han menar att den äganderättsutredningen som är aviserad i januariavtalet behövs för att förtydliga lagstiftningen. Men det krävs också att myndigheter anpassar sig efter lagen.

-Det behövs tydligare styrning av myndigheterna, så de håller sig till den politik som är bestämd och inte tar egna vägar i det här, avslutade han.

Något som alla påpekade var att kunskapen hos allmänhet och beslutsfattare ofta saknas. Man vet inte om hur äganderätten för möbler, skogen, filmer eller medicin inskränks. Hör någon om problem hos en bransch, kanske det inte verkar så allvarligt, men om det lyfts fram allvarliga problem hos flera branscher, då blir det lättare att ta till sig. Att då kunna kommunicera gemensamt ger flera fördelar, och ökar allmänhetens kunskap.

I publiken fanns riksdagsledamöter, tjänstemän från näringsdepartementet och företrädare för de olika branscherna.

Emma Terander
Ansvarig Public Affairs