RAPPORT - AVTAL 2020

Svenskt Näringsliv: Signalerna blinkar rött inför avtalsrörelsen

I dag släppte Svenskt Näringsliv sin rapport om det ekonomiska läget inför avtalsrörelsen. Och i rapporten blir det tydligt att vi är inne i en avmattning i ekonomin över hela fältet. Konjunkturen viker, de globala hoten blir fler och rekordmånga svenska företag ser dystert på framtiden.

17 september 2019
Foto:

På ett seminarium presenterades rapporten av Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi som gav en bild de flesta kan skriva under på. Ekonomin är inne i en avmattning sen ungefär ett år tillbaka. Det finns i nuläget inte något som tyder på att det kommer att vända snart.

– BNP faller överallt. Tysk bilindustri går riktigt illa och går det illa för Tyskland går det också illa för Sverige, sa Bettina Kashefi.

Sveriges produktivitetstillväxt har tappat i takten sedan perioden innan finanskrisåren i mitten av 00-talet. Det är bara Finland som har en lika negativ utveckling som Sverige om man jämför de två perioderna. Vår granne Danmark har exempelvis lyckats hålla en likvärdig produktivitetstillväxttakt före och efter finanskrisen.

Samtidigt spär risken för upptrappning av ett internationellt handelskrig och brexit på ovissheten kring den ekonomiska utvecklingen framåt. En svag krona har gjort att kostnaderna inte har ökat så kraftigt, men kan ge falska förhoppningar då en starkare krona ger motsatt effekt.

En viktig del i den kommande avtalsrörelsen är att anpassa arbetskostnadsutvecklingen till den fortsatt svaga produktivitetstillväxten. När företagen tappar i produktivitet gentemot företag i konkurrerande länder måste också löneökningstakten minskas.

– Bara 24 procent av företagen tror på en produktionsökning. Siffrorna jag har talar sitt eget språk: det krävs en nedväxling av löneläget, sa Bettina Kashefi på seminariet.

Läs mer på Arbetsmarknadsnytt

Här hittar du hela rapporten