NYHET

Sveriges hamnar lockoutar Hamnarbetarförbundet

Sveriges Hamnar varslar om lockout som svar på Hamnarbetarförbundets 25 konfliktvarsel de senaste dagarna. Gröna arbetsgivares medlemsföretag kan indirekt bli berörda när det gäller hamntransporter och vår arbetsgivaravdelning finns behjälplig vid frågor.

22 januari 2019
Göteborgs hamn
Foto: Pressbild Göteborgs hamn

Hamnarbetarförbundet har i dagsläget inget rikstäckande kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar. De har erbjudits samma avtal som det som Sveriges Hamnar tecknar med Transportarbetareförbundet, det vill säga det så kallade Hamn- och stuveriavtalet, men har avvisat detta.

Så här säger Gröna arbetsgivares förhandlingschef Maria Möller i en kommentar:

- Hamnarbetarförbundet har erbjudits kollektivavtal men har ändå tackat nej till det. Fackets agerande får allvarliga konsekvenser för företagen och samhället och det skadar den svenska konkurrenskraften. Detta visar ännu mer på hur angeläget det är med en ändring av konfliktreglerna.

I början av sommaren 2018 presenterade LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv ett förslag till förändring i konflikträtten. Bakgrunden var inte minst den konflikt som har pågått under många i år Göteborgs hamn, där Hamnarbetarförbundet vid upprepade tillfällen har varslat om och genomfört konflikter, trots att det finns kollektivavtal. Förslaget till förändring innebär att det inte längre skulle vara möjligt.

Utredningen om förändringen i konflikträtten är ute på remiss. En ändring i lagsstiftningen väntas träda i kraft den 1 januari 2020.

Vid frågor, vänd er till Gröna arbetsgivares förhandlingschef Maria Möller, tfn. 08-762 72 23. Det går även bra att kontakta vår Arbetsgivarjour på tfn. 08- 762 79 50.

Mer om hamnkonflikten

Sveriges Hamnar lockoutar Hamnarbetarförbundet - "vi tillåter inga hot mot gällande avtal"

Mer information om varslets omfattning finns i bifogat dokument nedan.
Ytteligare information finns på Transportföretagens webbplats.