NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Teknikcollege lockar fler elever

Under 2018 certifierades den första skolan med skogsutbildning, Naturbruksgymnasiet i Kalix till Teknikcollege. Som ett resultat av detta har ansökningarna ökat markant inför hösten 2019.

9 april 2019
Foto: Mikael Nyander

Teknikcollege är en kvalitetscertifiering för utbildningen som stärker attraktiviteten. Under våren 2019 ska ytterligare en skola kvalitetsgranskas och förhoppningsvis har vi ytterligare en certifierad skola till hösten.

Gröna arbetsgivare ser gärna att fler skolor med inriktning skogsbruk ansöker om certifiering i samarbete med företagen. Företagen kan engagera sig i det arbetet som skolornas gör inom ramen för lokala programråd för att inspirera och stötta skolorna att ansöka om Teknikcollege.

Kontakta Teknikcolleges regionala processledare vid frågor alternativt Kristine Wiklund, expert arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare för mer information.

Kristine Wiklund
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning