NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Undvik sjukskrivningar med tillit och respekt

Det var en engagerad grupp medlemmar från Svensk Djursjukvård som lyssnade på föreläsaren Johan Noren om psykisk hälsa under onsdagens medlemsmöte i Svensk djursjukvård.

18 oktober 2019
Foto: Juliana Fälldin

Johan bjöd på en skrattfylld inledning men stämningen vände snabbt när han berättade om sin erfarenhet av lång sjukskrivningsperiod, inläggning på psykiatrin och tre självmordsförsök.

En lång sjukperiod ligger ofta bakom utmattningssyndrom, där oro, press, stress, ångest och panikattacker har påverkat den drabbade innan utmattning. Ingen drabbas av utmattning från en dag till en annan. Det är därför viktigt för arbetsgivare att försöka se och upptäcka signaler i tid.

Arbetsgivaren kan bäst förebygga psykisk ohälsa genom att uppmuntra öppenhet på arbetsplatsen genom att skapa tillit och respekt som både främjar samarbete men även trygghet hos personalen att våga visa sina brister eller berätta hur man mår. Psykisk ohälsa är komplext kan bero på många orsaker som inte har med jobbet att göra, men konsekvenserna påverkar eller kommer att påverka arbetsplatsen i förlängningen, vilket föranleder att arbeta förebyggande med psykisk hälsa på arbetsplatsen.

För den enskilda personen handlar det om att sänka kraven på sig själv, delegera, sänka ambitionsnivån och skapa utrymme för prestationsfri tid då hjärnan får vila.

Efter lunch fortsatte Gröna arbetsgivares arbetsmiljöexpert Camilla Backlund berätta om arbetsgivarens skyldigheter i Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmijö. Camilla tog även upp arbetstagarens skyldigheter som inte lika många kanske känner till. Arbetstagaren har skyldighet att vara delaktig i arbetsmiljöarbetet och anmäla brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren.

Dagen avslutades med diskussioner om psykisk hälsa inom djursjukvårdens medlemsföretag.

Läs mer om Organisatorisk och social arbetsmiljö.