NYHET - ARBETSMILJÖ

Vaccinera din personal mot rabies

Hanterar ni djur där risk kan finnas för rabiessmitta? Frågan är återigen på agendan efter ett dödsfall i Norge. Svensk Djursjukvård informerar här vad regelverket säger kring vaccination.

1 juli 2019

Enligt Arbetsmiljöverkets regler kring smittrisker i arbetslivet ska arbetsgivaren erbjuda vaccination om arbetstagare kan ha utsatts för eller riskerar att utsättas för smittämnen i arbetet. Det framgår också att det ska vara kostnadsfritt för arbetstagaren.

Hanterar ni djur där rabiessmitta kan förekomma, exempelvis hund och katt, ska vaccination alltså erbjudas till personalen och skulle en icke vaccinerad arbetstagare exponerats för möjlig smitta ska arbetsgivaren stå för den efterbehandlande vaccinationen.

Det finns inget krav på att arbetstagaren måste vara vaccinerad för att arbeta med dessa djur, men hen ska ha erbjudits möjlighet till vaccination. Vår rekommendation är att uppmuntra berörd personal att vaccinera sig i förebyggande syfte.

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert