NYHET

Välkommet riksdagsbeslut om utökad fredsplikt

Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Det röstade riksdagen ja till den 18 juni. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.

24 juni 2019
Foto:

Riksdagen beslutade om utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister. Stridsåtgärder mot företag som omfattas av kollektivavtal blir endast tillåtna under vissa förutsättningar. Samma regler och praxis som har gällt för de kollektivavtalsslutande parterna förs nu in i lagen om medbestämmande i arbetslivet och blir gällande även för andra parter på arbetsmarknaden.

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke anser att beslutet är bra och rimligt. Arbetsgivare med kollektivavtal får nu ett bättre skydd för fredsplikten. Möjligheten att omfattas av fredsplikt är en viktig drivkraft för företag att teckna kollektivavtal, enligt Jacke.

– Riksdagsbeslutet stärker den svenska kollektivavtalsmodellen genom att det värnar kollektivavtalets funktion att skapa fredsplikt. En betydande osäkerhet på den svenska arbetsmarknaden undanröjs med denna lagändring.

Lagändringen träder i kraft den 1 augusti.