NYHET - ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöverket snabbutreder regler kring pannoperatörer

Arbetsmiljöverket har meddelat att man skyndsamt ska utreda möjligheterna att senarelägga den regeländring kring pannoperatörer som trädde i kraft den 1 december. Många medlemsföretag inom Gröna arbetsgivare har påverkats av regeländringen och vi har tryckt på för att få till mer rimliga regler och samtidigt skjuta på ikraftträdandet.

2 december 2020
Arbetsmiljöverkets logotyp

Något nytt datum för när regeländringen skulle kunna träda i kraft har man inte gått ut med i nuläget men skriver; "Förslaget är att retroaktivt skjuta upp ikraftträdandet av bestämmelserna om certifiering av operatörer för pannor i kategori 1 och 2 för att alla som behöver certifiering ska ha möjlighet att skaffa sig det. Vår ambition är att kunna ta beslut om det så fort som möjligt. I dagsläget kan vi dock inte säga exakt när det blir."

– Ett senarelagt ikraftträdande skulle hjälpa många av våra medlemsföretag. Vi anser dock fortfarande att kravnivån är orimlig och står inte i proportion till effekten som man avser att uppnå, vilket vi kommer arbeta hårt för att försöka ändra och nu får vi ytterligare tid på oss för detta, säger Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert på Gröna arbetsgivare.

Att man nu väljer att snabbutreda frågan beror på påtryckningar från bland andra Gröna arbetsgivare men också de många dispensansökningar som inkommit.

Gröna arbetsgivare fortsätter att följa turerna.

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert