NYHET - ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöverket inspekterar belastningsergonomi

Under vecka 41 och 42 kommer Arbetsmiljöverket genomföra 1350 inspektioner gällande belastningsergonomi. Några av våra branscher kommer att bli berörda.

25 september 2020
Foto: Fredrik Persson

Inspektionerna är en del i EU-kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt och temat belastningsergonomi kommer även gälla kommande två år. Utifrån rådande läge med pandemi sker inspektionerna detta år via telefon.

Det första året fokuserar kampanjen på arbete med fysisk belastning och att manuellt hantera "ting". Det kan innebära tunga lyft, arbete i ansträngande arbetsställningar, men också repetitivt arbete där belastningen kan vara låg men möjligheten till återhämtning medför risk för skada.

De branscher som bland annat finns med i årets inspektionskampanj är privat veterinärverksamhet, fiske, fiskodling samt skötsel av grönområden.

Läs mer om kampanjen och ta det av verktyg:
Arbetsmiljöverket
Ergonomihjälpen hos Prevent