NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & TRÄDGÅRDSODLING

Avtal tecknade för trädgårdsodling med Kommunal

Ett nytt avtal mellan Kommunal och Gröna arbetsgivare (trädgårdsodling) är tecknat. Avtalet är tecknat inom ramen för industrins märke, vilket innebär en löneökningsnivå på 5,4 procent över 29 månader.

23 december 2020
Foto: Ingela Bendrot

– Med de prolongerade avtalen i våras har vi haft en längre avtalsrörelsen än normalt, därför känns det extra skönt att vi nu är i mål med förhandlingarna. Det förhandlade kollektivavtalet för kommande 29 månader ger stabilitet över tid, vilket gör att medlemsföretagen får möjlighet till god framförhållning, säger Gröna arbetsgivares förhandlare Lena Andersson.

Avtalet innehåller ingen retroaktivitet för perioden som det prolongerades utan gäller från den 1 januari 2021.

Vi kommer att återkomma med detaljer kring förändringar i avtalet i ett Arbetsgivarnytt.