NYHET - CORONAINFORMATION

Corona – återgång till arbetsplatsen

Nu börjar de flesta företag som helt eller delvis tillämpat distansarbete, eller på andra sätt anpassat sin verksamhet, under pandemin planera för en återgång. Då finns det en del saker som är extra viktiga att tänka på.

25 juni 2020
Foto: Juliana Fälldin

Verksamhetens riskbedömning och handlingsplan för att motverka smittspridning behöver revideras utifrån de restriktioner och den information vi får från myndigheterna. Åtgärder behöver ses över och anpassas efter rådande läge. Information behöver ut i verksamheten kring hur processen ska gå till och kring vilka åtgärder som har vidtagits, och kommer att vidtas framöver. Många gånger kan ni även behöva motivera och förklara varför ni gör just dessa åtgärder. En naturlig och vanlig reaktion är att det i personalgruppen finns en viss oro och då gäller det att både försöka förebygga uppkomsten men även att ha en beredskap kring att fånga upp den oro och de frågeställningar som kan dyka upp. Kommunikation är a och o.

Som organisation är det nu ett bra tillfälle att ta lärdom. Reflektera gärna så snart som möjligt kring situationen som rått, och råder, gärna redan innan semestrarna då ni fortfarande har det färskt i minnet.

Hur har ni påverkats som organisation, vilka nya arbetsmetoder, vanor, kommunikationsvägar etc. har ni fått använda er av under den gångna tiden? Vad har varit bra och vad har fungerat mindre bra? Gör gärna en plus och en minus-lista. Finns det delar som ni vill få med er in i framtiden för att effektivisera och utveckla verksamheten eller kanske för att fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare.

Det kanske handlar om tätare uppdateringar och avstämningar i arbetsgruppen. Hur möten, evenemang och utbildningar arrangeras. Möjligheter genom distansarbete och flexibla kontor. Vilka tekniska lösningar ni ska använda er av och behöver ni kanske utforma och anpassa er arbetsplats utifrån det, exempelvis för att kunna hålla digitala möten och videokonferenser.

Kanske påverkar det t.o.m. interna policys, exempelvis hur ni ser på resor i tjänsten, IT-säkerhet och arbete på distans.

Se denna, i övrigt dystra, period som en chans till att förbättra er organisation.