NYHET - EKONOMI

Drygt 30 nya satsningar inom livsmedelsstrategins strategiska områden

I december presenterade Regeringen andra delen av handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Den innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till 2025, samt ytterligare satsning på 114 miljoner 2020, och ska bidra till att uppnå det övergripande målet i livsmedelsstrategin.

21 januari 2020
Foto: Fredrik Persson

"En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet", står det i handlingsplanen.

Drygt 30 olika satsningar ska göras inom livsmedelsstrategins tre strategiska områden: Regler och villkor, Konsument och marknad och Kunskap och innovation. Bland annat kommer en analys av den samlade regelgivningen göras för att identifiera eventuella brister och tillämpning av regelverk, skapa ett gemensamt system för enkla digitala myndighetskontakt genom utveckling av tjänsterna verksamt.se och Serverat samt genomföra en analys.

Man ska också analysera och ge förslag på åtgärder för en strategisk kompetensförsörjning inom livsmedelssektorn som ska bidra till relevanta utbildningar och kompetensinsatser. Ytterligare insatser är ett vildsvinspaket som presenteras under början av 2020, marknadstillträde för export av livsmedel och en studie för utveckling av kött- och charkutbildningar för att förbättra kompetensförsörjningen inom branschen.

Mathilda Hollertz
Public Affairs