NYHET - ARBETSMILJÖ

Ergonomihjälpen

Under gångna veckor har många av våra medlemsföretag inspekterats av Arbetsmiljöverket gällande belastningsergonomi. På Prevents sida Ergonomihjälpen hittar ni mallar och checklistor för att undersöka, riskbedöma och skapa handlingsplaner inom området.

23 oktober 2020

Behöver ni stöd i arbetet, kontakta gärna vår arbetsmiljöutvecklare Sandra Nordström Ohlzon som både arbetsmiljöingenjör och är sjukgymnast med ergonomikompetens.  

Till ergonomihjälpen

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert