NYHET

Företag som behöver arbetskraft inför stundande säsong

I spåren av den pågående Corona-pandemin vet vi i dagsläget inte om all den arbetskraft, från EU och från tredje land, som planerat att komma till Sverige denna säsong kan, får eller vill komma hit. Det får till följd att många företag för närvarande inte vet hur bemanningen i företagen kommer att se ut när säsongen börjar och att det kan blir problematiskt att tillsätta vakanser.

23 mars 2020
Foto: Fredrik Persson

I söndags intervjuades Lena Andersson, förhandlare på Gröna arbetsgivare, i Rapport om de problem pandemin för med sig för företag i de gröna näringslivet. Företag har under flera års tid haft svårt att rekrytera säsongsanställd personal i Sverige. Många arbetstillfällen finns på landet, och många människor saknar en naturlig koppling till skogs- och lantbruk, vilket kan vara en orsak till svårigheter att hitta personal.

Den generella arbetskraftsbrist som rått i Sverige under senare år har naturligtvis också bidragit till detta. Det arbetskraftsbehov som funnits inom det gröna näringslivet har till stor utsträckning kunnat lösas genom att anställa utländsk arbetskraft.

I och med utbrottet av Corona har nästan 20 000 personer varslats från sina anställningar under mars månad. Det är en kraftig ökning mot tidigare år och månader, och vi lär få se ytterligare varsel framöver. Regeringen har också beslutat om möjlighet till korttidsarbete, vilket också innebär att människor delvis friställs från sitt ordinarie arbete.

Mot bakgrund av detta uppmanar Gröna arbetsgivare företag som saknar, eller kommer att sakna, arbetskraft för kommande säsong att annonsera ut alla tjänster på Platsbanken på Arbetsförmedlingen. Tjänsterna kommer då automatiskt upp på gronajobb.se som är en samlingsplats för arbetstillfällen inom de gröna näringarna.

Söker du arbete? Gå in på gronajobb.se och sök inom geografiskt område eller kategori. Vet du någon som söker jobb eller tillfällig sysselsättning? Tipsa om gronajobb.se.