NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

Förhandlingsläget inom Gröna arbetsgivare

Just nu pågår förhandlingar inom alla sektioner utom skog. För golf och trädgårdsanläggning har tiden för de prolongerade avtalen löpt ut, men förhandlingarna är fortsatt igång.

7 december 2020
Foto: Fredrik Persson

Kommunalarbetareförbundet

Avtalen för Golf och Trädgårdsanläggning löpte ut den 30 november och förhandlingarna befinner sig just nu i slutskedet och kan förhoppningsvis avslutas i veckan.
Övriga avtal med Kommunal löper ut den 31 december. Förhandlingar har återupptagits efter prolongeringarna och kan förhoppningsvis vara avslutade innan årsskiftet.

Tjänstemän

Samtliga avtal utom avseende Djursjukvård/Djurparker kommer att undertecknas den 15 december. Förhandlingar avseende Djursjukvård/Djurparker pågår.

Vi kommer att informera löpande om avtalen så snart avtalen undertecknats.