NYHET - CORONAINFORMATION

Förlängning av kollektivavtal och korttidsarbete upp till 80 procent(2)

Gröna arbetsgivare har nu enats med samtliga fackliga motparter om att förlänga kollektivavtalens giltighetstid. Avtal för att kunna tillämpa korttidsarbete upp till 80 procent har tecknats med motparterna.

25 maj 2020
Foto: Fredrik Persson

Nedan är en sammanställning över avtalsområden och förlängningar.

Avtalsnamn Motpart Ursprunglig
utlöpningstid
Förlängt till
Skogsavtalet GS 2020-03-31 2020-10-31
Virkesmätningsavtalet GS
Unionen
2020-03-31 2020-10-31
Tjänstemannaavtalet
skogsbruk
Unionen
Naturvetarna
Sveriges Ingenjörer
2020-03-31 2020-10-31
Tjänstemannaavtalet
skogsbruk
Ledarna Tillsvidare Gäller fortsatt
tillsvidare
Trädgårdsanläggnings-
avtalet
Kommunal 2020-04-30 2020-11-30
Golfavtalet Kommunal 2020-04-30 2020-11-30
Trädgårdsodlingsavtalet Kommunal 2020-05-31 2020-12-31
Ramavtal Jordbruk med
bilagor
(inkl Kolmårdenbilagan)
Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Praktikantavtal utland Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Avtal för sällskapsdjur Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Djurssjukvårdavtalet Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Trädgårdsodling/
Trädgårdsanläggning
Unionen
Naturvetarna
2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Husdjursföreningar/
Hushållningssällskap
Unionen
Naturvetarna
SVF
2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Husdjursföreningar/
Hushållningssällskap
Ledarna Tillsvidare Gäller fortsatt
tillsvidare
Tjänstemannaavtal
Golf
Unionen 2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Jordbruksrelaterade
företag
Unionen
Naturvetarna
2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtalet
Djursjukvård/Djurparker
Unionen
SVF
2020-05-31 2020-12-31
Lantbruks-
tjänstemannaavtalet
Unionen (fd SLF) 2020-07-31 2021-02-28
Ledaravtalet
Trädgårdsodling,
Trädgårdsanläggning,
Golf
Ledarna Tillsvidare Gäller fortsatt
tillsvidare

Förlängningen innebär att avtalen förlängs att gälla i nuvarande form fram till och med de datum som anges ovan. Det betyder att kollektivavtalens ersättningar såsom till exempel ob-ersättningar, övertidsersättningar mm som gäller i nuvarande kollektivavtal fortsätter att gälla oförändrat. Det finns för innevarande år inget avtalat lönerevisionsdatum eller avtalade löneökningar vilket innebär att inga lönerevisioner ska genomföras innan de centrala kollektivavtalsförhandlingarna har återupptagits och slutförts.

Tryckta eller på webben publicerade kollektivavtal enligt ovan för perioden 1 april 2017 – 31 mars 2020 kommer inte att ersättas utan gäller fortsatt i befintlig form.

Korttidsarbete upp till 80 procent

Gröna arbetsgivare har även ingått överenskommelser med samtliga fackliga motparter avseende 80 procent korttidsarbete. Det innebär att 80 procent korttidsarbete är möjligt för samtliga avtalsområden. Korttidsarbete kan som huvudregel tillämpas under uppsägningstid – undantaget är Kommunals avtalsområden där detta inte är möjligt.