NYHET

Gröna arbetsgivare accepterar OpO:s hemställan

På tisdagen har arbetsgivarna inom industrin svarat på den hemställan som de opartiska ordförandena (OpO) överlämnade under måndagen. Hemställan innehåller förslag på löneökningsnivåer kopplat till avtalsperiodernas längd. Gröna arbetsgivare accepterar förslaget med vissa invändningar.

20 oktober 2020
Foto: Juliana Fälldin

Förslaget innebär en löneökningstakt på 0,7, 1,9 respektive 1,9 procent. Avtalet delas in i tre avtalsperioder över 29 månader.

– 2020 har varit ett tufft år för den svenska ekonomin, och hur coronapandemin kommer att påverka våra medlemsföretag framöver är svårt att sia om. Löneökningsnivåerna i förslaget är mot bakgrund av världsläget i högsta laget. Det är nu extra viktigt att industrins parter, som är märkesbildande för hela arbetsmarknaden, tar ansvar för en hållbar löneökningstakt, säger Örjan Lenárd, förhandlingschef på gröna arbetsgivare.

Första perioden är från 1 november 2020 till 31 mars 2021 med en löneökningsnivå på 0,7 procent, den andra 1 april 2021 till 31 mars 2022 med en löneökningsnivå på 1,9 procent samt en tredje period mellan 1 april 2022 till 31 mars 2023 med 1,9 procent i löneökningstakt. Det sista året är möjligt att säga upp. Det sammanlagda avtalsvärdet är 4,5 procent.

–  Nivåerna för löneökningarna är väl höga, vilket vi har tryckt på i svaret på hemställan. En avtalsperiod på knappt 2,5 år är dock positivt. Långsiktiga avtal skapar en stabilitet på arbetsmarknaden, och det behövs nu, säger Örjan Lenárd.

När parterna nu har svarat på hemställan går förhandlingarna in i slutfasen. Den 31 oktober ska nya avtal vara klara.