NYHET - ÅRSMÖTE

Gröna arbetsgivares årsmöte 2020 ställs in – förbunds- och sektionsstämmor genomförs

Mot bakgrund av Covid-19 och rådande läge har Gröna arbetsgivares styrelse beslutat att ställa in årsmöte med efterföljande middag den 23 april 2020.

27 mars 2020
Foto: Juliana Fälldin

Föreningsstämman och sektionsstämmorna 2020 kommer att genomföras i enlighet med stadgarna och den nya tillfälliga lagen "Åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor".

För att minimera risken för smittspridning i samband med resor till och från Stockholm samt närvaro vid stämman, har styrelsen beslutat ge fullmäktige möjlighet att genom fullmakt utse ombud till stämman.

Ombud kan t.ex. vara personal på kansliet. Beslutet är fattat för att underlätta för de personer som under rådande omständigheter inte kan eller vill närvara personligen vid stämman.

Vi återkommer med formell kallelse samt underlag senast 14 dagar före stämmorna. Underlaget kommer att skickas ut digitalt till fullmäktige.