NYHET - CORONAINFORMATION

Inreseförbudet förlängs en månad

Regeringen har beslutat att förlänga inreseförbudet till EU via Sverige till och med den 15 juni 2020. Inreseförbudet förändras inte från hur det har sett ut de första två månaderna.

15 maj 2020
Foto: HAL9001/Unsplash

På samma sätt som tidigare gäller inreseförbudet som utgångspunkt alla utländska medborgare som reser till Sverige från andra länder än EU-länder, Storbritannien, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz.

Den här förlängningen innebär ett negativt besked för de företag inom skogsbruket som inte kunnat få sin erfarna personal från tredje land på plats.