NYHET

Jämlikhetskommissionens betänkande

Den 6 augusti överlämnade Jämlikhetskommissionen sitt betänkande till Magdalena Andersson. Kommissionens huvudsakliga uppdrag har varit att föreslå åtgärder som kan utjämna skillnader i uppväxtförhållanden, utbildning och arbetsvillkor.

12 augusti 2020
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kommissionen har haft ett brett mandat och har lämnat förslag inom olika områden, där utbildning, bostäder och integration är några av de viktigaste delarna och kommissionen konstaterar att utbildning är central för att skapa jämlika villkor, från förskola till vuxenutbildningen. Vidare konstateras att integrationen i skola och arbetsliv måste fungera och att språkkunskaper är en central förutsättning för detta.

Jämlikhetskommissionen föreslår även att arbetslöshetsförsäkringen ska bli obligatorisk och baserad på tidigare inkomst för att säkerställa tryggheten för de som drabbas av t ex nedläggningar av verksamheter och arbetsbrist.

Vad gäller jämställdhet konstaterar kommissionen att kvinnor har en sämre löneutveckling än män och därmed också sämre pension. Mot bakgrund av bl a detta föreslår kommissionen att en större del av föräldrapenningen ska bli individuell, både på grundnivå och i den inkomstberoende delen, och villkoren under graviditet ska bli gynnsammare liksom rätten till barnomsorg på obekväma arbetstider.

Kommissionen konstaterar också att ett starkare statligt ansvar för infrastruktur skulle stärka konsumenternas ställning på vissa marknader, t ex elförsörjning och bredband, vilket skulle gynna den regionala balansen.

Utredningen har karaktären av rekommendationer så det återstår att se om den, eller delar av utredningen, kommer ut på remiss.