NYHET - LAS

Kommunal och IF Metall ansluter till LAS-överenskommelse

Fackförbunden Kommunal och IF Metall ansluter till Svenskt Näringslivs och PTK:s överenskommelse om en reformerad arbetsrätt. Därmed står en stor majoritet av LO:s medlemmar bakom överenskommelsen.

4 december 2020
Foto:

– Det här är ett viktigt steg. Nu förväntar vi oss att även GS-facket ansluter sig till överenskommelsen, säger Gröna arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lenárd.

Det var i oktober som Svenskt Näringsliv och PTK, som företräder ungefär 900 000 medlemmar, efter långa förhandlingar kom överens om en reformering av arbetsrätten. LO valde vid det tillfället att hoppa av uppgörelsen. I efterhand har dock andra fackliga organisationer, som TCO, med 1,4 miljoner medlemmar, och Saco, med 700 000 medlemmar, meddelat att de hellre ser att uppgörelsen mellan Svenskt Näringsliv och PTK blir verklighet än att den LAS-utredningen, den så kallade Toijer-utredningen blir det.

Även Socialdemokraterna har meddelat att de vill att förändringarna i arbetsrätten ska utgå från parternas överenskommelse.

Överenskommelsen innebär vissa förändringar i LAS samt ett utökat omställningssystem. För att avtalet ska kunna börja tillämpas krävs vissa lagändringar vilket regeringskansliet nu arbetar med inför beslut i riksdagen. Detta innebär att det kommer att dröja en tid innan nya regler träder ikraft.

Genom att IF Metall, med 313 000 medlemmar, och Kommunal, med drygt en halv miljon medlemmar, ansluter sig står nu mer än hälften av LO:s medlemmar bakom uppgörelsen.

- Nu är det upp till regering och riksdag att så fort som möjligt säkerställa att överenskommelsen blir verklighet", säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Läs artikel på Svenskt Närignslivs webbplats.