NYHET - SVENSK DJURSJUKVÅRD

Propofol åter tillgängligt för djursjukvården

Under våren har behoven av Propofol till vården av covid-19-patienter gjort att djursjukvården uppmanats att vara återhållsamma med användandet. Nu anser läkemedelsverket, med stöd av prognoser från regionerna, att tillgången på läkemedel innehållande Propofol är tillräckligt god för att uppmaningen ska kunna lättas.

10 juli 2020
Foto: Fredrik Persson

Såhär skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande:
"Aktuella prognoser talar för att tillräcklig mängd läkemedel innehållande substansen propofol kommer finnas tillgänglig under en överskådlig tid för såväl ordinarie vård som covid-relaterad intensivvård. Behovet av återhållsamhet i användningen av veterinärregistrerad propofol till djur har därför minskat. I den mån propofol godkänt för djur inte finns tillgängligt är det nu också möjligt att förskriva humangodkänt propofol. Enligt kaskadprincipen är dock detta endast möjligt i de fall godkänt läkemedel för djur inte finns tillgängligt."

Jordbruksverket påpekar också en att det finns ett antal godkända läkemedel till djur som alternativ för induktion av anestesi.

Läs mer om läkemedel på Jordbruksverkets hemsida.
Läkemedelsverkets pressmeddelande