NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Rundabordssamtal om arbetskraftsinvandring

Under onsdagen deltog Emma Terander och Mathilda Bergman från Gröna arbetsgivare i ett rundabordssamtal i Riksdagen om arbetskraftsinvandring. Moderaterna hade bjudit in representanter från olika branscher för att diskutera deras förslag rörande arbetskraftsinvandringen.

19 februari 2020
Foto:

Konsensus rådde om att man inte vill se någon ny arbetsmarknadsprövning, samt faran i att fokusera för mycket på "högkvalificerad" arbetskraft eller än värre en minimilön (som KD föreslagit). Samtliga var positiva till ökad transparens mellan myndigheter, och en garanti om beslut från Migrationsverket inom 30 dagar.

Vi förde även fram att Moderaternas förslag om att betala in sociala avgifter för tre månader i förskott skulle vara direkt förödande för våra branscher.

Moderaterna samtalar nu med bl a Vänsterpartiet för att hitta gemensamma nämnare, men ingen kompromiss av partipolitiken är tänkbar och enligt Moderaterna kommer det att ta tid innan förslag når riksdag och regering.

Emma Terander
Chef Arbetsmarknad