NYHET - AVTAL 2020

Så fortsätter avtalsrörelsen för Gröna arbetsgivare

Under lång tid nu har fokus legat på Industriavtalet och det normerande märket. När det nu är avtalat ökar intensiteten för Gröna arbetsgivares övriga avtalsområden som löpande förhandlas kommande månaderna.

4 november 2020
Foto: Magnus EA Hansson

För medlemsföretagen utanför industriavtalet finns det tre viktiga datum att hålla redan på framöver. Det första är den 30 november, då arbetaravtalen med Kommunal löper ut för golfsektionen och trädgårdsanläggningssektionen. Det andra är den 31 december då alla övriga avtal, bortsett från Lantbrukstjänstemannaavtalet och Ledar-avtalen, löper ut. Och det tredje datumet är den 28 februari 2021, då Lantbrukstjänstemannaavtalet går ut.

Målsättningen är att nya avtal ska kunna tecknas innan det att tiden för innevarande avtal löper ut. Vi kommer löpande att informera berörda medlemsföretag när nya avtal sluts och därefter informera om dess innehåll.

Nedan är en sammanställning över avtalsområden och förlängningar.

Avtalsnamn   Motpart Ursprunglig
utlöpningstid
Förlängt till
Trädgårdsanläggnings-
avtalet
Kommunal 2020-04-30 2020-11-30
Golfavtalet Kommunal 2020-04-30 2020-11-30
Trädgårdsodlingsavtalet Kommunal 2020-05-31 2020-12-31
Ramavtal Jordbruk med
bilagor
(inkl Kolmårdenbilagan)
Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Praktikantavtal utland Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Avtal för sällskapsdjur Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Djurssjukvårdavtalet Kommunal 2020-06-30 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Trädgårdsodling/
Trädgårdsanläggning
Unionen
Naturvetarna
2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Husdjursföreningar/
Hushållningssällskap
Unionen
Naturvetarna
SVF
2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Husdjursföreningar/
Hushållningssällskap
Ledarna Tillsvidare Gäller fortsatt
tillsvidare
Tjänstemannaavtal
Golf
Unionen 2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtal
Jordbruksrelaterade
företag
Unionen
Naturvetarna
2020-05-31 2020-12-31
Tjänstemannaavtalet
Djursjukvård/Djurparker
Unionen
SVF
2020-05-31 2020-12-31
Lantbruks-
tjänstemannaavtalet
Unionen (fd SLF) 2020-07-31 2021-02-28
Ledaravtalet
Trädgårdsodling,
Trädgårdsanläggning,
Golf
Ledarna Tillsvidare Gäller fortsatt
tillsvidare
Biträdande förhandlingschef