NYHET - ARBETSMILJÖ & LANTBRUK

Satsning för ett säkert lantbruk

Satsningen ”Är du säker?” som Gröna arbetsgivare, tillsammans med Prevent och Kommunal, tagit fram syftar till att skapa ett säkrare lantbruk. Allt material är kostnadsfritt och finns tillgängligt på www.ärdusäker.se.

23 juni 2020
Foto:

Webbsidan innehåller arbetsmiljörelaterat material och verktyg för lantbruket, sidan är indelad i de olika produktionsinriktningarna; fjäderfä, gris, häst, nötkreatur och växtodling.

En skräddarsydd digital utbildning har tagits fram som riktar sig till aktiva inom dagens och morgondagens lantbruk och bygger på att skapa en god och säker arbetsplats genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Handledningar finns även med förslag på hur materialet kan användas tillsammans med studenter eller på gruppträffar.

Upprinnelsen till projektet startade via de branschmöten som arrangerats inom ramen för Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK). Representanter i Prevents projektgrupp var Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert Gröna arbetsgivare, och Anja Westberg, ombudsman Kommunal.

– Projektet har flera mål, men det centrala är att skapa en trivsam och säker arbetsmiljö. Det gör man genom att systematiskt arbeta med sin arbetsmiljö. Vi vill att våra arbetsgivare och branschen ska kunna erbjuda attraktiva och säkra arbetsplatser.

Hitta material och genomför utbildningen.