NYHET - CORONAINFORMATION

Tillfälligt slopad karensdag till följd av Coronaviruset

Regeringen har på en presskonferens onsdagen den 11 mars presenterat en extra ändringsbudget med anledning av Coronaviruset.

11 mars 2020
Foto: Pixabay

I ändringsbudgeten föreslår regeringen bl.a. slopade karensavdag, anstånd för företag med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt samt ett snabbare införande av de nya korttidsarbetsreglerna

Det är staten som kommer att kompensera arbetstagarna för det slopade karensavdraget, dvs arbetsgivarna ska fortsätta göra karensavdrag. Arbetstagarna kommer sedan att kompenseras för karenavdraget genom sjukpenning från försäkringskassan. Åtgärden kommer initialt att gälla i en månad.

Regeringen föreslår också att företag ska få möjlighet att begära anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år. Inriktningen är att ett företag endast kan få anstånd med högst två månaders inbetalningar.

Förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020.

Gröna arbetsgivare kommer återkomma med de närmare detaljerna kring dessa förslag när väl ändringsbudgeten har överlämnats till Riksdagen.