NYHET - CORONAINFORMATION & KOMPETENSFÖRSÖRJNING

"Tveksamt hur mycket regeringens krispaket hjälper de gröna näringarna"

Regeringen presenterade på måndagen ett nytt stödpaket med anledning av Corona-pandemin. Paketet innehåller omfattande satsningar på utbildning och omställning.

31 mars 2020
Foto: Fredrik Persson

För många av Gröna arbetsgivares medlemsföretag har Coronakrisen hittills inte lett till arbetsbrist utan snarare har den lett till än större brist på arbetskraft inom en rad olika yrkesroller. En stor del av det beror på att medlemsföretag troligtvis inte kommer att ta del av den stora säsongsarbetskraft de brukar ha. Konsekvenserna av coronakrisen gör dock att vi måste jobba med ett längre perspektiv när det gäller företagens behov av kompetens.

Med tanke på att flera av våra branscher efterfrågar kompetens som i stor omfattning är yrkesutbildad personal välkomnar vi givetvis regeringens satsning på yrkesvux och full statlig finansiering. Vi ser det som positivt att det tillkommer fler platser och att det utvecklas ett mer flexibelt system inom Yrkeshögskolan, bland annat större möjligheter till distansutbildning.

Mer resurser ges även till arbetsmarknadsutbildningar och då framförallt jobb inom de gröna näringarna. Det är i grunden positivt. Skogsstyrelsens projekt med naturnära jobb som varit nedlagt några år ges 150 mkr. Det finns dock en tveksamhet om detta initiativ kommer att ge våra medlemsföretag någon arbetskraft.

Forskningen säger att ju mer insatserna påminner om ett riktigt jobb, desto större är också sannolikheten att de faktiskt leder till jobb för de individer som deltar. De naturnära jobben ligger inte nära de tjänster som våra medlemsföretag har behov av, därför kan det bli svårt för våra medlemmar att få del av insatsen som görs.

Fördelen med de naturnära jobben har historiskt varit att de riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Hade dessa jobb påmint mer om den kompetens som våra medlemsföretag efterfrågar hade de troligen blivit mer attraktiva.

Sammanställning av stödpaketet:

A-kassan

 • Arbetsvillkoret lättas upp (80 till 60 h senaste sex månaderna)
 • Medlemsvillkoret lättas upp (12 till 3 månader, tillfälligt tom årsskiftet, mars räknas in)
 • Taket höjs till 1200 första hundra dagarna (från 910) (80% för alla upp till 33 tkr/mån)
 • Grundbeloppet höjs från 365 till 510 kr per dag (11220 kr/mån) till årsskiftet.
 • Sex karensdagar försvinner tillfälligt (under 2020)
 • A-kassorna tillförs medel för handläggning (100 mkr)

Utbildning

 • Ökat statligt stöd till vuxenutbildning och full statlig finansiering (3000 platser)
 • Förstärkt yrkeshögskola
 • Nya platser (5000 platser)
 • Fler kurser och kurspaket (3500 platser)
 • Försöksverksamhet: flexibel YH (500 platser)
 • Stöd distansutbildning YH m.m.
 • Utbyggd folkhögskola (1000 platser)
 • Satsning på studieförbund
 • Yrkesvux, YH, YH kurspaket, YH flex, folkhögskolan: 13000 platser 2020, 10200 platser 2022

Högskola:

 • Slopat fribelopp CSN (för alla, tillfälligt) (1 miljard sek)
 • Flera platser basår (2000 platser)
 • Fler platser befintliga sommarkurser (6000 platser)
 • Fler platser högskola (utbyggnad inriktning bristyrken) (1300 platser)
 • Totalt 9300 platser.

Arbetsmarknad/AF

 • 330 mkr allmänt tillskott
 • Sommarjobbsbidraget till kommuner för ungdomar kommer tillbaka 180 mkr
 • Gröna jobb 150 mkr
 • Fler programinsatser (stöd- och matchningstjänster, arbetsmarknadsutbildning)
 • Förlängd tid i extratjänster och introduktionsjobb
 • Förlängd tid i nystartsjobb
 • Förlängd tid stöd till start av näringsverksamhet

Total är satsning om cirka 11 miljarder kronor.

Läs mer på regeringens hemsida.

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning