NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Utredning: elevers önskemål och arbetsmarknadens behov ska styra

Regeringens utredare Lars Stjernqvist har lämnat över utredningen om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola. I den föreslås att en sammanvägd bedömning av elevernas önskemål och arbetsmarknadens behov ska styra dimensioneringen av gymnasieskolans olika program i framtiden.

8 juni 2020
Foto: Fredrik Persson

– Vi ser mycket positivt på att men belyser vikten av att tillgodose arbetsmarknadens behov. Gymnasial utbildning fungerar idag inte tillräckligt bra, varken för ungdomar eller för vuxna därför är den här utredningen angelägen, säger Kristine Wiklund, Gröna arbetsgivares expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning.

Undersökningen lyfter fram ett antal viktiga poänger som Gröna arbetsgivare är positiva till. Inom inriktningarna på naturbruksprogrammet är det idag för få sökande i förhållande till branschernas efterfrågan. Arbetsmarknadens behov måste i större utsträckning styra utbildningsutbudet. Det är rimligt att skollagen ändras så att dimensionering av utbildningsutbudet i högre grad än idag styrs arbetsmarknadens behov. När det gäller vuxenutbildningen bör arbetsmarknadens behov vara det som i huvudsak styr dimensioneringen.

– Vi ser fram emot att i detalj sätta oss in i utredningens förslag och emot en konstruktiv dialog med politiken kring hur utredningens förslag kan förbättras, både för elevernas och för våra medlemsföretags skull.

Läs mer

Kristine Wiklund
Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning