NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Arbetsförmedlingen beviljar medel för skogsvårdsvalidering

SSV-Svensk skogsvalidering och SYN-Skogsbrukets yrkesnämnd har beviljats nästan två miljoner kronor i främjandemedel från Arbetsförmedlingen. Branschen har initierat ett partsgemensamt valideringsprojekt för skogsvården som kommer att hjälpa matchningen mot våra näringar. Validering har redan utvecklats för skotarförare och skördarförare men nu utökar vi SSV-Skogsvalidering att även inkludera skogsvård.

18 juni 2021
Foto: Fredrik Persson

I våras startade SYN-Skogsbrukets yrkesnämnd igång ett valideringsprojekt inom skogsvård. I projektet utvecklar Gröna arbetsgivare (både bolag och entreprenörer), GS-facket, Naturbruksskolornas förening och Skogsstyrelsen tillsammans en validering som kommer att tydliggöra kunskapskraven inom skogsvård. Nu har Arbetsförmedlingen beviljat projektet nästan två miljoner kronor i främjandemedel.

– Validering är viktig för att matchningen mot näringarna inom skogen ska underlättas och ett sätt att kompetenssäkra personalen. När valideringen lanseras kommer det bli lättare att säkerställa att de som anställs vill och kan jobba i skogen, oavsett var arbetskraften kommer ifrån säger Kristine Wiklund, kompetensförsörjningsexpert på Gröna arbetsgivare.

Gröna arbetsgivares medlemsföretag inom skogsvård kommer med hjälp av valideringen bättre kunna tydliggöra kompetenskraven och på så sätt skapa snabbare vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända.. Detta är viktigt i samband med matchning av arbetssökande till vår bransch. Utöver det kan företag och verksamheter använda valideringen internt för att effektivisera sin kompetensförsörjning. Det är också ett bra verktyg för att öka attraktionskraften i yrkena.

En branschvalidering såsom SSV – Svensk skogsvalidering fokuserar på branschens krav på yrkeskompetens, det vill säga sådan kompetens som efterfrågas i arbetslivet och som gör individen anställningsbar. En branschvalidering är ofta ett förstahandsval när syftet är att förbättra individens möjligheter på arbetsmarknaden.

Valideringen inom skogsvård kommer med hjälp av dessa medel att bli en del av SSV-Svensk Skogsvalidering. 

Expert Arbetsmarknad och Kompetensförsörjning