NYHET - ARBETSMILJÖ

Arbetsmiljöinspektioner i skogsbruket

Arbetsmiljöverket genomför just nu inspektioner inom skogsbruket och vi har fått flera indikationer på att man ställer högre krav kring personalutrymmen och toaletter än tidigare. Vi har även sett inspektionsmeddelanden med hänvisning till fel regler.

7 juni 2021
Foto: Fredrik Persson

Gröna arbetsgivare har under en längre tid försökt få till en dialog med Arbetsmiljöverket gällande det nya juridiska läget kring personalutrymmen, men hitintills inte lyckats. Vi har skickat en skrivelse till myndigheten med en begäran om dialog. De har svarat att de återkommer om tid för möte.

Ett inspektionsmeddelande är en uppmaning från myndigheten att åtgärda brister och risker de uppmärksammat vid inspektionen. De åtgärder som ni tänkt vidta utifrån kraven behöver alltså inte vara genomförda till sista svarsdatum för inspektionsmeddelandet. De åtgärder som kräver större insats eller tid för att genomföra redovisas i en handlingsplan till myndigheten med en beskrivning kring vad som ska göras och när ni tänkt kunna genomföra det.

Ni kan även, i god tid innan sista svarsdag, fråga inspektören om förlängd svarstid.

Har ni frågor kontakta Gröna arbetsgivare.