NYHET - ARBETSMILJÖ & CORONAINFORMATION

Arbetsmiljöverket ändrar sin tolkning kring smittor i arbetslivet

Arbetsmiljöverket har ändrat sin tolkning kring smittor i arbetslivet. Det påverkar samtliga företag i Sverige och ger upphov till en rad frågor. Ändringen har dessutom skett utan kommunikationsinsats från Arbetsmiljöverket.

28 januari 2021
Arbetsmiljöverkets logotyp

Att man ändrar sin tolkning tycker vi på Gröna arbetsgivare är anmärkningsvärt, därför kräver vi tillsammans med Svenskt näringsliv och övriga arbetsgivarorganisationer en förklaring från Arbetsmiljöverket.

Veckan före jul fick Gröna arbetsgivare information om att Arbetsmiljöverket gör en ny tolkning av vilka som berörs av föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:14). Arbetsmiljöverket har tidigare informerat om att föreskrifterna inte är tillämpliga för verksamheter som inte normalt hanterar smittoämnen, exempelvis virus. Nu ändrar de sin tolkning och föreskrifterna får ett större tillämpningsområde. Bland annat innebär detta att då händelse med konstaterad exponering för coronaviruset har skett ska arbetsgivaren vidta åtgärder och dokumentera följande:

  • vem eller vilka arbetstagare som blivit exponerade
  • vilken typ av arbete som utfördes
  • vilket smittämne i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren exponerats för
  • vilka arbetsuppgifter som utfördes, när arbetstagaren exponerades.

De dokumenterade uppgifter ska sparas i minst tio år. Denna paragraf (11 §, AFS 2018:4) är belagd med sanktionsavgift.

Förutom att föreskrifternas tillämpningsområde ändras har Arbetsmiljöverket också ändrat uppfattning om vad som ska anmälas som allvarligt tillbud till Arbetsmiljöverket enligt Arbetsmiljölagen 3 kap 3a §. Numera står det att läsa på Arbetsmiljöverkets hemsida:

"Om en arbetstagare exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utan dröjsmål anmäla det till Arbetsmiljöverket. Anmälan om allvarligt tillbud ska också ske om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet."

Bestämmelsen är straffbelagd och gäller alla verksamheter.

Läs mer under frågor och svar på Arbetsmiljöverkets hemsida

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert