NYHET - LANTBRUK & AVTAL 2020

Avtal tecknade för Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk

Nya avtal är tecknade med Kommunal för Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk. Avtalen gäller från den 1 januari och sträcker sig över 30 månader med en löneökningsnivå för per.

12 januari 2021
Foto: Fredrik Persson

– Med de prolongerade avtalen i våras har vi haft en längre avtalsrörelsen än normalt, så vi är glada att vi nu har kommit i mål i förhandlingarna. Nu har vi ett kollektivavtal som ger stabilitet över tid, vilket gör att medlemsföretagen får möjlighet till god framförhållning, säger Gröna arbetsgivares förhandlare Lena Andersson.

Ramavtal jordbruk ändrar namn till Kollektivavtal Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk. De förhandlade kollektivavtalen täcker Lantbruk, Djurpark och Vattenbruk med lönebilagor:

  • Lantbruk (fd jordbruk)
  • Avbytare
  • Fjäderfä
  • Maskinstation

Avtalen som tecknats mellan Gröna arbetsgivare och Kommunal gäller från den 1 januari 2021 till och med den 30 juni 2023 (30 månader). OBS! Datum för lönerevisioner i perioden är:

  • 1 februari 2021
  • 1 juli 2022

Lönebilagan gällande för Bär och friland gäller nya Garantilöner

  • 1 april 2021
  • 1 september 2022

Avtalen innehåller ingen retroaktivitet för perioden som det prolongerades utan gäller från den 1 januari 2021.

Vi kommer att återkomma med detaljer kring förändringar i avtalet i ett Arbetsgivarnytt

Lena Andersson
Förhandlare