NYHET - PENSION OCH FÖRSÄKRINGAR

Deltidspensionspremier för tjänstemän inom Skogsbruk och Lantbrukstjänstemannaavtalet

Collectum har meddelat Gröna arbetsgivare att retroaktiv fakturering av deltidspensionspremier kommer att göras för tjänstemän inom skogsbruk, samt att faktureringen för Lantbrukstjänstemannaavtalet snart kommer igång.

18 juni 2021
Foto: Unsplash

Skogsbruk

Collectum har meddelat oss att de upptäckt fel i sin fakturering av deltidspensionspremier inom skogsbruket. Collectum kommer att informera arbetsgivare, och vid frågor kan arbetsgivare kontakta Collectums kundservice på tel. 08-508 981 00.

Bakgrunden är att det 2019 gjordes en justering av revisionstidpunkten, innebärande att höjningen av deltidspensionspremien tidigarelades från juni till april det året. Collectum fakturerade dock höjningen först from juni 2019, och kommer därför att utfärda en retroaktiv faktura för de uteblivna två månaderna. Den retroaktiva faktureringen förväntas göras i september 2021.

Lantbrukstjänstemannaavtalet

From den 1 mars 2021 gäller deltidspension för tjänstemän som omfattas av Lantbrukstjänstemannaavtalet. Collectum står i startgroparna att komma igång med faktureringen och den senaste informationen vi fått är att fakturor går ut i september. Då deltidspension gäller från den 1 mars 2021 blir det en retroaktiv fakturering för perioden som varit.

Collectum kommer att informera arbetsgivare, och vid frågor kan arbetsgivare kontakta Collectums kundservice 08-508 981 00.

Biträdande förhandlingschef