NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Fler elever söker sig till naturbruksprogrammet

Höstens preliminära ansökningssiffror till naturbruksskolorna har kommit in. På flera skolor som Gröna arbetsgivare har varit i kontakt med ser vi en dubblering av förstahandssökande jämfört med förra året.

3 mars 2021
Foto: Mikael Nyander

Svenljunga i Västra Götaland och Södra viken i Sunne/Värmland är två skolor som visar på stora ökningar jämfört med 2020. Noteras bör att skolorna ser både en ökning både när det gäller förstahandssökande och det totala antalet ansökningar.

– Intresset för naturbruk har stadigt ökat i flera år. Det ser vi som ett kvitto på att vårt långsiktiga arbete gett resultat. Vi har sett en ökning under flera år inom lantbruk men i år ser vi en väldigt stor ökning även inom den skogliga inriktningen där en majoritet av skolorna som ger den inriktningen ser en ökning, säger Kristine Wiklund, expert på kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare.

En stor del i att fler kan ha fått upp ögonen för de gröna näringarna och naturbruksprogrammen är genom att ha kommit i kontakt med projektet Jobba Grönt, som Gröna arbetsgivare drivit tillsammans med LRF. Syftet har varit att synliggöra de gröna näringarna och visa på att det är framtidsbranscher där jobben finns.

– En sak som gör programmen attraktiva är att det ger jobb direkt efter gymnasiet men man har samtidigt möjlighet att studera vidare då programmen i de flesta fall ger högskolebehörighet.

I maj kommer vi ha en heltäckande bild av niondeklassarnas val till gymnasiet.