NYHET - CORONAINFORMATION

Förbud mot parning och valpning i minkproduktion fram till årsskiftet

Onsdag 27 januari meddelade regeringen, Jordbruksverket samt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) att man inför restriktioner för minkproduktionen i Sverige. Under 2021 förbjuds parning och valpning av mink för att minska risken för spridning av Coronaviruset.

28 januari 2021
Foto: Identity Works

Bakgrunden är de tiotal besättningar som konstaterades smittade av Coronaviruset under hösten. Villkoren för ersättning är ej klarlagd. Beslutet gäller fram till 31 december 2021. Under presskonferensen meddelades även ett regeringsuppdrag till SVA och Jordbruksverket att utöka sin granskning av svensk djurhållning för att förhindra zoonotisk smitta.