NYHET

Förlängning av slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Regeringen tillsammans med Liberalerna och centerpartiet föreslår att skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska förlängas. Även den slopade förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 1 000 kronor förlängs.

23 februari 2021
Foto: Mostphotos

Den tillfälliga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska gälla retroaktivt från 1 januari 2021 och omfattar alla yrkesgrupper och i hela landet.

Arbetsgivare ska fortsatt kunna ge skattefria gåvor till sina anställda upp till ett värde på 1 000 kr per anställd. Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns i dag och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021.

Bägge skattefriheterna ska gälla året ut.

Läs mer här