NYHET - CORONAINFORMATION

Gravida, vaccination och covid-19

Gravida som är vaccinerade (dos 2), eller har genomgått sjukdom med covid-19 de senaste sex månaderna, anses ha samma skydd mot allvarlig sjukdom som icke gravida och kan därmed återgå till arbetsplatsen. I vissa enskilda fall kan dock en läkare behöva göra en individuell bedömning av riskerna, t.ex. om personen också tillhör någon annan riskgrupp. Är bedömningen då att allvarlig risk föreligger för den gravida så kan denne fortsatt ansöka om graviditetspenning från Försäkringskassan.

24 september 2021
Foto: Devon Divine/Unsplash

Trots vaccination finns en viss risk att bli smittad med covid-19. För att undvika sjukdom inför förlossningen rekommenderar myndigheten starkt att föräldrapenning tas ut från graviditetsvecka 36. Möjlighet att ta ut föräldrapenning finns dock redan från graviditetsvecka 32.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert