NYHET - CORONAINFORMATION

Information om självkarantän 7 dagar efter utlandsresa

FHM har kommit med nya rekommendationer att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och att undvika kontakter i sju dagar. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa eller inte.

24 februari 2021
Foto: HAL9001/Unsplash

FHM har kommit med nya rekommendationer att alla som reser in i Sverige, oavsett medborgarskap, bör testa sig vid inresa och att undvika kontakter i sju dagar. Det gäller oavsett om man omfattas av kravet på att uppvisa negativt covid-19-test innan inresa eller inte.

Det rör sig om en rekommendation från FHM och inte ett krav. Eftersom det ingår arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön att så långt möjligt försöka undvika risker för smitta på arbetsplatsen är vår rådgivning att man som arbetsgivare, så långt möjligt, försöker följa FHM:s rekommendationer.

Om man som arbetsgivare har för avsikt att tillämpa rekommendationerna om sju dagars "karantän" efter utlandsresa bör de anställda informeras om detta. Det är då bra att samtidigt uppmana de anställda att tala om för arbetsgivaren om man har en inplanerad utlandsresa. Detta för att arbetsgivare och arbetstagare tillsammans ska kunna diskutera hur de sju dagarna i "karantän" ska lösas när arbetstagaren kommer hem från utlandsresan. Olika lösningar kan vara att den anställde t ex kan arbeta hemifrån under perioden, ta ut semesterdagar alternativt ATK, eller att arbetstagaren stannar hemma utan lön under perioden. Beroende på orsak till utlandsresan (t ex begravning av nära anhörig etc) kan det finnas skäl att göra olika lösningar från fall till fall och det går inte att ge ett generellt svar på vad som ska gälla i alla situationer. När det gäller förläggning av semester (förutom huvudsemester under sommaren) är det arbetsgivaren som beslutar om och när semester kan beviljas utifrån verksamhetens behov.