NYHET - ARBETSMILJÖ & SKOGSBRUK

Kommentar med anledning av DN:s artikel om olyckor i skogen

GS-facket har uttalat sig i kraftiga ordalag i DN:s artikelserie, den tredje delen handlar om arbetsmiljöarbete och dödsfall i skogen. Där målas bilden upp av företag som inte bryr sig om hälsan på sina anställda och helt saknar moralisk kompass. För att kunna ge den bilden tar GS-facket upp händelser som är mer än 10 år gamla. Vi motsätter oss såklart den bilden.

19 maj 2021
Foto: Unsplash

Artikeln tar upp att det endast är två av 26 som omkommit i samband med arbetsplatsolyckor i skogen som är utländsk arbetskraft. Dessa omkom i en bilolycka. Det är såklart två för många och totalt är det 26 för många. Ingen ska behöva dö i sitt arbete oavsett anställningsform eller hemland. Däremot ska tilläggas att det är något oklart hur de kommit fram till att det var 26 dödsfall för åren artikeln refererar till. När vi har gått igenom statistiken för skogsbruket visar den snarare på 20 arbetsplatsolyckor med dödlig utgång och 14 där olyckan har skett i samband med skogsarbete.

De incidenter som GS-facket refererar till är från slutet av 00-talet. Det handlar således om händelser som har skett mellan 10 och 15 år tillbaka i tiden. Sedan dess har en utbildning som leder till körkort för motorsågar tagits fram, då en majoritet av dödsfallen i skogen beror på fallande träd. Utöver det har arbetsgivare och fack arbetat gemensamt via Prevent och tagit fram utbildningsmaterial, checklistor, en app för riskbedömning, och en bilderbok anpassad för utländsk arbetskraft. Gröna arbetsgivare erbjuder kurser i arbetsmiljö och rådgivning via arbetsmiljöutvecklarna på Säker arbetsmiljö Sverige. Det arbete som har gjorts kring ett säkrare skogsbruk gynnar alla, såväl företagare, anställda och egenanställda.

De samlade insatserna i skogen har givit resultat. De senaste åren har antalet arbetsplatsolyckor med dödligt utfall i skogen varit färre än tidigare. Det ska alla inblandade vara stolta över, men inte nöjda förrän vi når målet med nollvisionen. Det ska inte behöva vara någon som omkommer, men att få det att framstå som om att medlemsföretagen behandlar den utländska arbetskraften som slit- och slängprodukter vars hälsa man inte bryr sig om är oärligt.

I artikeln blandas även siffror från skogen ihop med andra näringar när det kommer till arbetsolyckor och sjukdomar, och samtidigt får man det att låta som att majoriteten av de som verkar i skogen i dag är inhyrda från andra länder och därför inte finns med i statistiken för Sverige. Det stämmer inte. En majoritet av de som utför plantering och röjning hos våra medlemsföretag är anställda på företagen.

Målet är att ingen ska dö på arbetet i skogen. Gröna arbetsgivare har fått i uppdrag av medlemsföretagen att verka för att vi ska kunna nå dit. Våra medlemsföretag bryr sig.

Örjan Lenárd
Förhandlingschef
Camilla Backlund
Arbetsmiljöexpert