NYHET - SKOGSBRUK

Nu synliggörs skogsföretagens jämställdhetsarbete - och din röst behövs

Skogsbrukets yrkesnämnd (SYN) vill göra en kartläggning över genomförda och pågående insatser i skogsbranschen inom området jämställdhet. Inget initiativ är för litet! Har ditt företag tagit ett initiativ för att skapa en arbetsplats med attraktionskraft för såväl män som kvinnor är vi intresserade av att ta del av detta.

25 maj 2021
Foto: Fredrik Persson

Kartläggningen görs för att kunna skapa en översikt över vilka mål och insatser som varit framgångsrika och vilka metoder och aktiviteter som är värda att sprida till fler. Även fokus på vilka konsekvenser arbetet gett i enskilda skogsföretag och branschen som stort är intressant.

Kartläggningen, som finansieras av centralfonden, kommer utföras av Add Gender AB. De har tidigare genomfört en större kartläggning av jämställdhetsutvecklingen över tid för Skogsstyrelsen och har mångårig erfarenhet av att titta på jämställdhet i skogsbranschen.

– Målet är att skogsföretagens jämställdhetsarbete ytterligare ska förbättras tack vare delade erfarenheter, lärdomar och exempel på arbetsmetoder. Vi ser fram emot att få en nyanserad och verklighetsförankrad bild av både utmaningar och framgångsexempel, säger Maud Petri Rådström, sektionsansvarig skog på gröna arbetsgivare.

Vill du vara en av de som bidrar till rapporten? Det kan du göra genom att berätta om ert arbete på företaget, vilka utmaningar ni har eller exempel där ni skapat framgång. Då lyssnar vi gärna på dig! Anmäl ditt intresse till jenny.claesson@addgender.se eller 0761252550. Vi letar efter både små företag och stora, över hela Sverige samt exempel från skogssektorns alla olika delar.