NYHET

Nyårshälsning från Gröna arbetsgivare till medlemsföretagen

Efter ett annorlunda år ser vi fram mot 2021. Gröna arbetsgivares vd Lena-Liisa Tengblad sammanfattar årets som gått och tittar med tillförsikt fram mot 2021.

5 januari 2021
Foto: Juliana Fälldin

Först och främst vill jag önska er alla ett riktigt gott nytt år. Det önskar vi varandra varje år vid denna tid, men övergången från 2020 till 2021 är annorlunda. Jag tänker inte gå in på den förfärliga pandemi som drabbat hela världen under 2020. Alla årskrönikor och sammanfattningar av året 2020 handlar nästan uteslutande om Covid-19 och de konsekvenser pandemin fört med sig för individer, familjer, företag och hela samhället. Låt oss istället hoppas på att 2021 verkligen blir ett gott år.

Det går inte att spekulera i vad som kommer att hända i pandemins fotspår. Jag utgår ifrån att när vi vaccinerat oss under våren, så avtar och försvinner Covid-19 för alltid. Men för alla familjer som förlorat en anhörig, för alla som blivit svårt sjuka och har en lång rehab framför sig lever naturligtvis minnena av pandemin kvar. Likaså för alla företagare som sett sina verksamheter kanske gå förlorade eller i vart fall tappat stor del av sin omsättning kommer minnena och sviterna av pandemin att sitta kvar länge. Om Sverige hade rätt eller fel s k Coronastrategi låter jag vara osagt, men jag tror ändå att det har, och kommer att gynna oss att många företag har kunnat hålla öppet, har kunnat bedriva sin verksamhet och därmed öka möjligheterna till överlevnad.

För Gröna arbetsgivare har detta osannolika år ändå varit sig likt, fast på ett annat sätt. Vi har genomfört kollektivavtalsförhandlingar, digitalt. Vi har kört vissa lokala- och centrala tvisteförhandlingar, digitalt. Vi har hållit styrelsemöten, sektionsmöten, årsstämma och medlemsmöten, digitalt. Vi har påverkat politiken, myndigheter, utbildningsväsendet m fl, digitalt och vi har hållit utbildningar, avtalsgenomgångar, seminarier etc, digitalt – och allt detta hade aldrig hänt utan pandemin. Efter detta år kan vi (nästan) börja kalla oss digital natives. Jag hoppas att vi under 2021 kan börja träffas irl igen, för de fysiska mötena är viktiga. Men vi har under 2020 lärt oss ett nytt digitalt arbetssätt och vi kommer i framtiden att växla mellan fysiska och digitala möten på ett mycket mer självklart sätt än tidigare.

Under 2021 kommer Gröna arbetsgivare att fortsätta arbetet med att utveckla våra kollektivavtal. Nu har vi några år på oss innan nya avtalsförhandlingar drar igång, och de reella förhandlingarna sker ju egentligen under mellanperioderna. Det är då parterna arbetar med avtalen och försöker hitta t ex nya lönemodeller, regleringar för arbetstid och annat som kanske behöver ses över och moderniseras. En fortsatt mycket viktig och central fråga för många av Gröna arbetsgivares medlemsföretag är tillgången på arbetskraft. Det gäller såväl regler för arbetskraftsinvandring som kompetensförsörjning genom skolor och universitet i Sverige. Frågan om arbetskraftsinvandring blev akut våren 2020 då länder stängde gränser och Sverige valde att tolka vissa frågor på ett eget sätt. Vi fortsätter att arbeta med frågan om arbetskraftsinvandring, dels på en strategisk och långsiktig nivå, dels för att lösa akuta lägen så som det var förra våren.

Som en del av den s k Januariöverenskommelsen tillsattes en utredning om arbetskraftsinvandring. Delar av detta uppdrag (ett delbetänkande) ska redovisas den 1 feb 2021 och övriga delar senast den 1 nov 2021. Frågan om arbetskraft och rörlighet mellan länder ligger också högt på EUs agenda, och vi arbetar även där med att påverka och lyfta fram de svenska förutsättningarna – för liksom inom så många andra områden ligger Sverige i framkant även här, även om det inte alltid känns så.
En stor "EU-relaterad" fråga som kan komma att påverka oss är Brexit. Det finns i princip ett handelsavtal när Storbritannien lämnar EU. Men trots avtal så kommer det i framtiden att bli krångligare i förhållande till Storbritannien vad gäller den fria rörligheten, kostnader och administration för företag. Det finns också brister i avtalet vad avser t ex dataflöden och definitioner av yrkeskvalifikationer, vilka förhoppningsvis kommer att avhjälpas genom utveckling av avtalet. Avtalet är ännu inte formellt godkänt av EU-parlamentet.

Även i Sverige har en hel del lagar och förordningar trätt ikraft vid årsskiftet. Dels har det tillkommit och förlängts en del lagar och förordningar med anledning av coronapandemin, dels har andra lagar, som inte har en koppling till pandemin, så som t ex att ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp har införts som avser utomlands bosatta som tillfälligt arbetar i Sverige eller att Rut-avdraget utvidgas och taket höjs.
I slutet av november lämnade också "Skogsutredningen" sitt slutbetänkande till miljö- och klimatministern. Nu ska förslaget beredas i Regeringskansliet, därefter återstår att se om det kommer att lägga någon proposition om stärkt äganderätt mm.

Det kommer att hända massor även 2021, jag hoppas dock innerligt att det mesta inte har med coronapandemin att göra, utan att det är framåtriktade och positiva aktiviteter och åtgärder som ska underlätta för Gröna arbetsgivares medlemsföretag att fortsätta att utveckla och bedriva sina verksamheter. Så än en gång tillönskas ni alla ett bra och gott år 2021!