NYHET - ARBETSMILJÖ

Personalutrymmen vid skogsplantering

En het fråga just nu inom skogsbruket är vilka regler som egentligen gäller kring tillgång på personalutrymmen. Ämnet har varit en följetong sedan i våras då Arbetsmiljöverket genomförde inspektioner hos skogsplanteringsföretag i norra Sverige.

12 oktober 2021
Foto: Fredrik Persson

Fredagen den 8 oktober genomfördes ett uppföljande möte med Arbetsmiljöverket och där även GS-facken och SE – Skogsentreprenörerna var inbjudan. Från Arbetsmiljöverket deltog personal från inspektion, regelavdelningen samt ledning.

Vår förhoppning var att vi skulle få klarhet i vilka nivåer som kan anses godtagbara kring de funktionskrav som finns i lagstiftningen, men så blev tyvärr inte fallet – trots upprepade påtryckningar i frågan både före och under mötet.

Vi kan bara fortsatt konstatera att Arbetsmiljöverket står fast vid att det är "samma kravnivå" (utan att man förklarar vad man menar) som tidigare som ska gälla och att det är funktionskraven kring personlig hygien, förtäring och vila som ska vara uppfyllda – och att detta kan lösas på olika sätt.
Varje berört företags lösningar och svar till Arbetsmiljöverket kommer bedömas enskilt.

Denna otydlighet från myndigheten skapar en frustration och osäkerhet i hela branschen och tillsynsinsatsen anser vi missar sitt ursprungliga syfte - att motverka osund konkurrens.

Vi släpper inte frågan och för att underlätta vårt arbete tar vi tacksamt del av de beslut ni berörda företag får från Arbetsmiljöverket, men även övriga inspel är välkomna.