NYHET - LANTBRUK

Ny nationell strategisk plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik

Landsbygdsministern, Anna-Caren Sätherberg, presenterade under torsdagen förslaget för den nationella strategiska planen för den nya jordbrukspolitiken. Landsbygdsministern beskrev målen med levande landsbygder och en ökad svensk livsmedelsproduktion.

17 december 2021
Foto: Fredrik Persson

Vid en presskonferens på Lovö Prästgård, med en bakgrund av ätande nötdjur, framhöll landsbygdsministern att det finns många anledningar att vara stolt över svenskt jordbruk och att det ska vara konkurrenskraftigt och miljömässigt hållbart. Ministern beskrev även lantbrukarna roll som landsbygdsutvecklare, klimatomställare och gröna jobbskapare.

Regeringen vill se fler gröna jobb i hela landet och ökad lönsamhet på gårdsnivå samt öka exporten av svenska livsmedel.

Den nationella strategiska planen, som ska gälla mellan 2023 till 2027, ska ha ett fokus på unga och aktiva lantbrukare. Ambitionen är att skapa enklare stöd och regelverk genom att vissa stödformer från 2023 kommer att hanteras som nationella stödformer.

Totalt omfattar den strategiska planen 60 miljarder kronor varav 15 miljarder kronor genom svensk finansiering. Utöver ska Regeringen satsa 4,3 miljarder kronor på nationella insatser för jordbruket, miljön och landsbygdsutveckling under samma period.

Den allmänna jordbrukspolitiken, CAP, har tre övergripande mål:

  • Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor som garanterar livsmedelsförsörjningen.
  • Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och klimatrelaterade mål.
  • Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.

De tre målen kopplas ihop med den svenska livsmedelsstrategins mål och ambitioner, den nationella strategiska planen samt budget. Detta ska ske genom höjda investeringsstöd, höjd budget för kompetensutveckling och en nationell satsning på kompetensnav för animaliesektorn.

Budgeten innebär, enligt Landsbygdsministern, en förskjutning från generella inkomststöd till riktade stöd till aktiva företag. Andra förslag innebär förenklingar för ekologisk produktion, miljöåtgärder samt höjd stödnivå för startstöd och inkomststöd för unga.

Stödet för nationell service och bredbandsstödet kommer framöver hanteras nationellt och bredbandsstödet stärks med tre miljarder kronor. En budgettabell med alla åtgärder finns tillgänglig på regeringens hemsida. Den presenterade nationella strategiska planen ska nu skickas till EU-kommissionen för godkännande.