NYHET - UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

Regeringen vill skärpa reglerna för arbetskraftsinvandring

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman presenterade under torsdagen 22 december en lagrådsremiss som föreslår skärpta regler för arbetskraftsinvandring.

22 december 2021
Foto: Fredrik Persson

Regeringen föreslår att det ska krävas ett anställningsavtal för att arbetstillstånd ska beviljas och att det ska införas en anmälningsplikt för arbetsgivare att meddela förändringar i villkor. Det finns även förslag på att skärpa den straffsanktionerade uppgiftsskyldigheten genom att Migrationsverket ska kunna förelägga arbetsgivare att komma in med uppgifter om förändrade villkor i anställning vid vite.

Vidare föreslås försörjningskrav vid anhöriginvandring och att brottet organiserande av människosmuggling, även ska omfatta tillstånd som utfärdats på grund av falska uppgifter. Förslaget innefattar ett nytt uppehållstillstånd, på högst nio månader, för så kallad högkvalificerad arbetskraft att undersöka möjlighet till arbete eller att starta näringsverksamhet. Grunden ska vara examen efter slutförda studier på avancerad nivå, tillräckliga medel för uppehälle och återresa samt heltäckande sjukförsäkring.

Integrations- och migrationsministern föreslår att förutsättningarna för att förlänga ett tillstånd ska regleras i författning, detta för att förtydliga vad som gäller. Ministern tydliggjorde att förslagen är de första av flera åtgärder inom regelverket för arbetskraftsinvandringen som kommer att presenteras.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juni 2022