NYHET - LANTBRUK

Satsning på ett säkrare lantbruk

Landsbygdsministern Jennie Nilsson meddelade den 16 april att det kommer ges utrymme i landsbygdsprogrammet för en satsning på ett säkrare lantbruk. Framförallt är det kunskapsökande insatser som pengarna satsas på.

22 april 2021
Foto: Fredrik Persson

Satsningen bygger på den arbetsmiljöstrategi som regeringen antagit sedan tidigare och syftar till att ge ökade kunskaper om arbetsmiljö. En organisation och upplägg för den nya satsningen kommer tas fram med målet att kunna starta upp redan 2022.

Senaste halvåret har dessutom flera projekt med bäring på arbetsmiljö fått anslag från Jordbruksverket, även dessa projekt bygger på information och ökad kunskap i olika former. Ett första samordnande möte hölls i fredags för att koordinera alla planerade insatser. Gröna arbetsgivare är med och driver det projekt som Lantbrukets arbetsmiljökommitté (LAMK) fått medel för, en summa på knappa fyra miljoner. Övriga organisationer som fått anslag är Växa Sverige, RISE och Säkert växtskydd.