NYHET - CORONAINFORMATION

Stärkta smittskyddsåtgärder från 8 december

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har presenterat nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Bland åtgärderna finns ersättning för karens, ersättning för riskgrupper samt VAB vid skolstängning. Ersättningarna ingår i en extra ändringsbudget som ska överlämnas till riksdagen efter årsskiftet. Man uppmanar samtidigt företag att göra ett flertal åtgärder för att minska smittspridningen.

8 december 2021
Corona
Foto: Unsplash

Arbetsgivare uppmanas nu att:

  • Underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom.
  • Göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum och omklädningsrum. Undvika större samlingar inomhus med många deltagare.
  • Göra det möjligt för anställda att i viss utsträckning arbeta hemifrån när arbetet så tillåter.

Alla rekommenderas att hålla avstånd i offentliga miljöer. Julavslutningar, luciafiranden och liknande kan genomföras om åtgärder vidtas för att minska risken för smittspridning i samband med evenemanget. De allmänna råden till vuxna ovaccinerade gäller sedan tidigare, innebärande bl.a. att den som inte är vaccinerad bör hålla avstånd till andra och bör undvika alla platser med trängsel i både offentlig och privat miljö.

Regeringen har även föreslagit att flera coronarelaterade ersättningar återinförs eller förlängs på grund av den ökade smittspridningen i samhället. Det gäller ersättning för karens, ersättning för riskgrupper, VAB vid skolstängning och ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka. Dessutom föreslår regeringen att kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning slopas, och ett återinförande av de tillfälliga reglerna kopplade till ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader över det normala. Dessa föreslagna åtgärder kommer att ingå i en extra ändringsbudget som regeringen avser att överlämna till riksdagen efter årsskiftet. Fram tills att beslut har fattats så gäller nuvarande regler. Det går därmed inte att ansöka om dessa ersättningar ännu.

Regeringen meddelade att man tar höjd i budgeten för återinförande av omställnings- och omsättningsstöden i det fall smittspridningen ökar ytterligare och nya restriktioner skulle behöva införas, men att detta inte sker nu.


Här kan du läsa mer och få den senaste uppdaterade informationen: